הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות האצ"ל בפרו, מכתב Etzel Activities in Peru, Letter

19.05.1947 - 19.05.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 220

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61866
מכתב משגרירות בריטניה בלימה (פרו) למשרד החוץ בעניין פעילות
האצ"ל במקום.
(העתקים מצולמים)