הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ארגון עליה בלתי ליגאלית ברומניה ובארה"ב, דו"ח ומאמר Organizing Illegal Immigration in Romania and U.S., Report and Article

22.04.1947 - 23.04.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 217

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61805
דו"ח של הנציגות הבריטית בבוקרשט על ארגון עליה יהודית בלתי
ליגאלית מרומניה ע"י אנשי הצה"ר במקום; מאמר על פעילות הליגה
האמריקאית למען א"י חופשית לגיוס כספים ומימון לעליה הבלתי
ליגאלית.
(העתקים מצולמים)