הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות האצ"ל בצרפת, מכתב ופניה Etzel Activities in France, Letter and Appeal

06.01.1947 - 06.01.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 216

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/61800
מכתב מהקונסוליה הבריטית ב- Nice על פעילות מחתרתית של האצ"ל;
פניה של האצ"ל אל העם הצרפתי למתן תמיכה ועזרה בארגון עליה בלתי
ליגאלית והקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח