הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, התכתבות Terrorist Actions in Palestine, Correspondence

16.12.1947 - 31.12.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 215

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61798
התכתבות של משרד החוץ בעקבות החלטת האו"ם מיום 29/11/1947
לגבי פינוי כוחות הצבא הבריטים מארץ ישראל; כרוז מתורגם של האצ"ל
על המדיניות הפרו-ערבית של הבריטים.
(העתקים מצולמים)