הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, העיתונות הסובייטית והמצב בא"י, מברק ומאמר Soviet Press and Situation in Palestine, Telegram and Article

17.08.1947 - 22.08.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 214

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61786
מברק מהשגרירות הבריטית במוסקבה אל משרד החוץ בלונדון על פרסומים
בעתונות הסובייטית לגבי המצב בארץ ישראל; 'שקרנים ומשמיצים'-מאמר
שפורסם בעיתון 'פראוודה' על מדיניות בריטניה בא"י ועל ההאשמות
הבריטיות כביכול אומנו חברי האצ"ל ע"י הרוסים.
(העתקים מצולמים)