הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, דו"חות , Terrorist Actions in Palestine, Reports

12.05.1947 - 16.08.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 207

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61778
דו"חות והערכות שבועיים של המודיעין הבריטי בעניין הטרור בארץ
ישראל והמצב הפוליטי בארץ.
(העתקים מצולמים)