הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, המצב הפוליטי בארץ ישראל, מכתב Political Situation in Palestine, Letter

18.03.1947 - 18.03.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 204

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61772
מכתב משגרירות בריטניה בוושינגטון בענין המצב הפוליטי בארץ ישראל
והצעות לפתרון הבעיה.
(העתקים מצולמים)