הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, המצב הפוליטי בארץ ישראל, דו"חות, Political Situation in Palestine, Reports

04.02.1947 - 09.07.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 200

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61767
דו"חות הנציב העליון לא"י על התפתחויות במצב הפוליטי בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)