הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, דב גרונר, דו"חות Dov Gruner, Reports

29.01.1947 - 04.02.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 198

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61765
דו"חות על גזר דין המוות שניתן לדב גרונר ועל בקשות שהוגשו בענין
זה למועצת הסתרים של המלך.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח