הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, טרור, בעיית ארץ ישראל ודב גרונר, דו"חות , Terrorism, Palestine Problem and Dov Gruner, Reports

02.01.1947 - 08.01.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 197

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61762
דו"ח על פגישה של דוד בן גוריון עם שר המושבות ודיון על החלטות
הקונגרס הציוני בבאזל בנושאים- א"י, טרור, עליה בלתי ליגאלית;
סיכום המפגש הנ"ל ע"י שר המושבות; דו"ח מפגש בין שר המושבות
והנציב העליון לא"י בעניין טרור בארץ ישראל, תכנית החלוקה, שיתוף
נציגות יהודית בוועידת לונדון והמופתי של ירושלים; דיווחים
מארה"ב על בקשות למען דב גרונר.
(העתקים מצולמים)