הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, שגרירויות בריטניה בארה"ב ובצרפת, דו"חות , British Embassy in U.S. and France, Reports

31.12.1946 - 14.02.1947

סימול התיק : כ 20 ב - 188

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/61751
דו"חות משגרירויות בריטניה בארה"ב ובצרפת על פעילות הליגה
האמריקאית למען א"י חופשית ועל פעילותם של פיטר ברגסון ופרופ'
סמרטנקו במסגרת זו.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח