הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, בעיית א"י ופעולות טרור בא"י, התכתבות ודו"ח The Palestine Problem and Terrorist Actions in Palestine, Correspondence and Report

20.09.1946 - 25.10.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 180

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52562
התכתבות בין הנציב העליון לא"י ומשרדי החוץ והמושבות על בעיית
ארץ ישראל, תכנית החלוקה וניתוח תגובות אפשריות בארץ לגבי התכנית
המוצעת; תזכיר של הליגה האמריקאית למען א"י חופשית על ארגוני
ההתנגדות בארץ ישראל (הגנה, אצ"ל ולח"י), עליה בלתי ליגאלית,
בעיית ארץ ישראל וכו'.
(העתקים מצולמים)