הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, בעיית ארץ ישראל, עליה בלתי ליגאלית ופעולות טרור, דו"חות, The Palestine Problem, Illegal Immigration and Terrorist Activities, Reports

01.01.1946 - 31.12.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 179

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/52560
דו"ח על מפגש שהתקיים ב-1/10/1946 בין ארנסט בווין ונציגי משרד
החוץ לבין ד"ר חיים וייצמן ואישים נוספים מההסתדרות הציונית.
במפגש נדונה בעיית א"י ודרכים לפתרונה; דו"חות של הנציב העליון
לא"י על פעולות טרור ועליה בלתי ליגאלית לארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)