הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תכנית החלוקה ופעולות טרור של האצ"ל בא"י ובקפריסין, מכתבים, דו"חות, The Partition Plan and Etzel Terrorist Actions in Palestine and Cyprus, Letters, Reports

30.08.1946 - 28.09.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 178

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52557
מכתבים ודו"חות על בעיית ארץ ישראל, תכנית החלוקה ויחסי יהודים-
ערבים; דו"חות מקפריסין ומארץ ישראל על פעולות טרור של האצ"ל.
(העתקים מצולמים)