הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ליגה אמריקאית לא"י חופשית ופעולות טרור בא"י, מכתב ודו"ח American League for a Free Palestine and Terrorist Activities in Palestine, Letter and Report

10.01.1946 - 05.02.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 171

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52508
מכתב מהליגה האמריקאית למען א"י חופשית לשר החוץ הבריטי -בווין-
בנושא המצב בארץ ישראל והגבלות העליה לארץ; דו"ח על פעולות טרור
באזור צפון הארץ.
(העתקים מצולמים)