הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, דו"חות, Terrorist Activities in Palestine, Reports

20.01.1946 - 04.02.1946

סימול התיק : כ 20 ב - 170

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/52506
דו"חות מהנציב העליון לא"י על פעולות טרור בארץ ישראל.
בין הפעולות הנזכרות - התקפה על תחנת שידור, פעולות בירושלים,
בגבעת-אולגה. וכן על חיפושים בכל רחבי בארץ אחר חברי אצ"ל ולח"י.
(העתקים מצולמים)