הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות ציוניות בארה"ב - ועד לשחרור האומה, מכתבים, Zionist Activities in U.S. - Hebrew Committee of National Liberation, Letters

16.12.1944 - 19.02.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 167

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/50969
מכתבי מחאה מהועד למען שחרור האומה למשרד החוץ נגד מדיניות ועדת
האומות המאוחדות לפשעי מלחמה בהענשת פושעי מלחמה, וכן בקשה לכלול
בוועדה גם נציגים יהודיים.
(העתקים מצולמים)