הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תגובות יהודיות וערביות לאחר יום הנצחון, דו"חות, Responses by Jews and Arabs following V-E Day, Reports

30.05.1945 - 28.06.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 165

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/45415
דו"חות של הנציב העליון לא"י על התגובות היהודיות והערביות בארץ
ישראל לאחר נצחון בנות הברית במלחמה באירופה וכן על השלכות
הנצחון לגבי עתיד האזור בכלל וארץ ישראל בפרט.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח