הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מגורשים יהודים באריתריאה - אריה בן-אליעזר, התכתבות וכו' , Jewish Exiles in Eritrea - Arieh Ben-Eliezer, Correspondence etc

01.01.1945 - 31.12.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 164

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/45412
התכתבות ודו"חות מהנציב העליון לא"י על המגורשים היהודים
לאריתריאה והעברתם של מספר מגורשים מאריתריאה לסודן; עצומות
התכתבות בעקבות גירושו של אריה בן-אליעזר לאריתריאה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח