הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מגורשים יהודיים בסודן, דו"חות והתכתבות, Jewish Detainees in Sudan, Reports and Correspondence

08.01.1945 - 22.10.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 160

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/45397
התכתבות ודו"חות לגבי המגורשים היהודיים בסודן ודיונים לגבי
עתידם.
(העתקים מצולמים)