הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תוכנית לאיחוד פדרלי, תזכירים Scheme for a Federal Union, Memoranda

01.09.1945 - 07.09.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 156

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/45382
תזכיר של משרד המושבות על מדיניות חדשה בארץ ישראל ועל תכנית
לאיחוד פדרלי של ארץ ישראל ועבה"י המזרחי.
(העתקים מצולמים)