הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, א"י, טרור וגרושו מטורקיה של ע.ז'בוטינסקי, תזכירים וכו' Palestine, Terrorism & Deportation of Eri Jabotinsky from Turkey, Memoranda etc.

01.01.1945 - 31.12.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 154

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/45377
תזכיר של הממשל בארץ ישראל על התפתחויות פוליטיות באזור; תזכירים
וטבלאות של שר החוץ בעניין עתיד ארץ ישראל וניתוח אוכלוסיתה;
דו"חות של הנציב העליון לא"י על פעולות טרור שאורגנו ע"י האצ"ל;
מכתב מחאה של ערי ז'בוטינסקי לשגריר בריטניה באנקרה על הסירוב
לבקשתו לאשרת כניסה לבריטניה וגירושו לגבול הסורי;
דו"חות והתכתבות משגרירות בריטניה באנקרה על פעולותיו בטורקיה של
ערי ז'בוטינסקי ועל גירושו מהמדינה, בעקבות בקשת בריטניה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח