הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, התנקשות בלורד מוין, דו"חות Assassination of Lord Moyne, Reports

22.11.1944 - 01.01.1945

סימול התיק : כ 20 ב - 152

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/41517
דו"חות על ההתנקשות בלורד מוין, על התגובות ודעת הקהל הציבורית.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח