הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, התנקשות בלורד מוין, דו"חות Assassination of Lord Moyne, Reports

21.11.1944 - 06.12.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 151

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/41516
דו"חות על החקירה והמשפטים שנערכו לאחר ההתנקשות בלורד מוין.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח