הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ועד עברי לשחרור האומה, דוד שטרן, ד"ר גולדמן, מכתבים, דו"חות Hebrew Committee for National Liberation, David Stern, Dr. Goldman, Letters, Reports, News Items

01.01.1944 - 31.12.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 144

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

371/40132 FO
מברק מפיטר ברגסון לירמיהו הלפרן המאיץ בו לתבוע את ההכרה הרשמית
בפעילותו למען הקמת צבא יהודי, וזאת לאחר הקמת הבריגדה היהודית;
מברק ללורד סטרבולגי המברך על ההישג בהקמת הבריגדה היהודית ועל
חלקו במאמצים לקראת הישג זה; תזכיר בעניין התגובות האמריקאיות
להכרזה על הקמת הבריגדה היהודית ודעתם לגבי השפעת הנושא על יחסי
הבריטים והיהודים בארץ; תזכיר וקטעי עיתונות בעניין מסע הכפשה
נגד פיטר ברגסון ופועלו; דו"חות על מעורבות חברי קבוצת שטרן ברצח
הלורד מוין, ובעניין זה על דוד שטרן החשוד בקשר לרצח; פרוטוקול
מהשגרירות הבריטית בוושינגטון על מפגש עם ד"ר נחום גולדמן
מהסוכנות היהודית.
(העתקים מצולמים)