הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ועד עברי לשחרור האומה, דו"חות, Hebrew Committee of National Liberation, Reports

01.05.1944 - 31.05.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 143

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/40131
דו"חות למשרד החוץ על הקמת הוועד העברי לשחרור האומה, מטרות,
יעדים, פעולות והאישים המעורבים בהקמתו.
(העתקים מצולמים)