הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות הצ"ח-אמריקה והוועד למען צבא עברי, דו"ח ומכתב , Hatzach (New Zionist Organization) America Activities and Committee for a Jewish Army, Report and Letter

01.01.1943 - 31.12.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 142

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/40129/67
דו"ח מלשכת המידע הבריטית בניו יורק על פרסומים בעיתונות מטעם
הוועד למען צבא עברי; מכתב מערי ז'בוטינסקי על מסע התעמולה
המנוהל בארה"ב למען הקמת צבא עברי.
(העתקים מצולמים)