הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, דו"חות Terrorist Activities in Palestine, Reports

02.10.1944 - 11.12.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 140

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/40127
דו"חות הנציב העליון לארץ ישראל על התנועה הרוויזיוניסטית, הקשר
שלה למחתרות הפועלות בארץ וכן על פעולות טרור של המחתרות.
מכתבים של משרד החוץ בנושאים אלו.
(העתקים מצולמים)