הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעולות טרור בארץ ישראל, דו"חות Terrorist Activities in Palestine, Reports

22.12.1943 - 10.05.1944

סימול התיק : כ 20 ב - 138

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/40125/17
דו"ח סודי מ-17/12/1943 על פסקי הדין במשפט חולדה של חברי ההגנה;
דו"ח על תפיסת נשק ותחמושת בירושלים, על פעולות המחתרות וכן על
תפיסת המבוקש דוד המאירי.
(העתקים מצולמים)