הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תכניות החלוקה, פעילות ציונית בארה"ב ופעולות טרור בא"י, תזכיר וכו' , Partition Plans, Zionist Activities in USA and Terror Activities in Palestine, Memorandum etc

01.10.1943 - 31.12.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 136

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/35042
דו"ח ותזכיר של ועדת השרים מטעם קבינט המלחמה לענייני ארץ ישראל
לגבי תכנית החלוקה כפתרון לסכסוך הערבי-יהודי בארץ ישראל; מכתב
מאברהמס לד"ר אלטמן בעניין הפעילות הרוויזיוניסטית בארץ ובעולם-
הצ"ח, ועדי הצלה, הצעה לכינוס ועידה, מצב הפליטים היהודיים
באיטליה וכו'; מכתב משר החוץ העירקי על האפשרות לפריצת מרד יהודי
בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח