הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח ועליה ב', דו"חות Hatzach (New Zionist Organization) and Illegal Immigration to Palestine, Reports

01.10.1943 - 30.11.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 135

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/35041,
דו"חות הנציב העליון לא"י על פעילות הצ"ח בארץ ישראל ועל קבוצות
טרוריסטיות הפועלות בארץ.
דו'ח מאת ישעיה ברלין על פגישתו עם נחום גולדמן
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח