הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות ציונית בארה"ב, הצהרה ופרסומים , Zionist Activities in USA, Statement and Advertisements

12.08.1943 - 09.09.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 133

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/35038/87
'הבגידה בארץ ישראל' -הצהרה של עמנואל סלר, חבר קונגרס אמריקאי,
בעניין השאלה היהודית-ערבית בארץ ישראל והספר הלבן של מק'דונלד;
פרסומים של וועד החירום להצלת יהודי אירופה בעיתונות האמריקאית
ומכתב של שגרירות בריטניה בוושינגטון בעניין זה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח