הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, ארגונים יהודיים צבאיים בלתי חוקיים, דו"חות Illegal Jewish Military Organizations in Palestine, Reports

01.01.1943 - 31.01.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 130

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/35034
דו"ח המפקח הראשי על המשטרה על אימון נוער בנשק ותפיסת שתים
מהמשתתפות בו (3/11/1942); דו"ח על ארגוני המחתרת הגנה ואצ"ל ועל
נשק בלתי ליגאלי בידי יהודים וערבים (3/2/1943).
(העתקים מצולמים)

Reports from the Palestine Police Headquarters on illegal
Jewish military organizations (Hagana, Irgun Zwai Leumi, Stern
group) in Palestine and their activities (terroristic).