הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח ושאלת מדינה יהודית בא"י, דו"ח והתכתבות , Hatzach (New Zionist Organization) and Question of a Jewish State in Palestine, Correspondence

01.01.1943 - 31.03.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 128

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/35032/87
דו"ח הנציב העליון לא"י בעקבות ראיון עם ד"ר אלטמן מהצ"ח על
התכניות הפוליטיות של הצ"ח; התכתבות משרד החוץ בעניין שאלת מדינה
יהודית בארץ ישראל ומכתבו של לויד ג'ורג' המתייחס להכרה באומה
היהודית ולמנדט הבריטי על ארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)