הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות לטובת צבא עברי, מכתב ודו"ח Activities in Favor of a Jewish Army', Letter and Report

08.01.1943 - 15.01.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 127

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/35031
מכתב משגרירות בריטניה בוושינגטון על פעילות הוועד למען צבא עברי
והמועצה האמריקנית ליהדות למען הקמת צבא עברי; דו"ח הנציב העליון
לא"י על המצב הפוליטי בא"י ובעבר הירדן ועל דיון עם אלטמן מהצ"ח
בארץ ישראל בעניין השאלה היהודית.
(העתקים מצולמים)