הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, מצב פנימי בא"י ובעבר הירדן, דו"חות ותזכירים Internal Situation in Palestine and Transjordan, Reports and Memoranda

01.01.1943 - 31.12.1943

סימול התיק : כ 20 ב - 126

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/35030/26
דו"חות הנציב העליון לא"י על המצב הפנימי בא"י מבחינת היחסים בין
היהודים והערבים, מערכת היחסים בין ה'הגנה' והאצ"ל ועל האפשרות
להמשך המנדט הבריטי לאחר המלחמה; תזכירים של קבינט המלחמה על ארץ
ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח