הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, פעילות לטובת צבא עברי, תזכירים והתכתבות, Activities in Favor of Jewish Army, Memoranda and Correspondence

01.11.1942 - 31.12.1942

סימול התיק : כ 20 ב - 125

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/31380/6
תזכירים, דו"חות והתכתבות של משרד המלחמה בעניין השאלה היהודית,
פעילות הוועד האנגלו-אמריקאי למען צבא עברי, עמדת יהדות העולם
-ובמיוחד יהדות אירופה- בשאלת צבא עברי; התכתבות משרד החוץ
בנושאים אלו.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח