הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, תעמולה בא"י ובארה"ב למען צבא עברי, הוועד למען צבא עברי, דו"חות Propaganda in Palestine and USA for Jewish Army, Committee for a Jewish Army, Reports

01.06.1942 - 31.10.1942

סימול התיק : כ 20 ב - 124

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/31379
דו"חות על התעמולה המתנהלת בארה"ב למען הקמת צבא עברי, המשפיעה
על חוגי הממשל והקונגרס ועל החוגים האינטלקטואליים בחברה; מכתב
לר"מ בריטניה מפייר ון-פאסן, יו"ר הוועד למען צבא עברי בארה"ב,
המסביר את הצורך בצבא עברי; התכתבות משרד החוץ בעניין המכתב;
דיוני פרלמנט בנושא הקמת צבא עברי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח