הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, צבא עברי, ארגונים יהודיים בלתי חוקיים ומתנדבים יהודים במזה"ת Proposals for a Jewish Army, Illegal Jewish Organizations, Jewish Volunteers in Middle East

01.10.1941 - 31.05.1942

סימול התיק : כ 20 ב - 123

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/31378/6
תזכיר ודו"ח של לשכת העתונות הבריטית בניו יורק על פעולות של
הצ"ח וארגונים אחרים להקמת צבא עברי; תזכיר של הנציב העליון לא"י
והתכתבות של משרד החוץ לגבי ארגונים יהודיים בלתי חוקיים בא"י;
התכתבות משרדי החוץ והמלחמה על מסע התעמולה של חיים וייצמן למען
צבא עברי.
(העתקים מצולמים)
FO 371/31378/6

- 21-23.2.1942: Memorandum and report by the British Press
Service, New York on activities and efforts of the NZO & other
Zionist Organizations for the formation of a Jewish Army;
- 16.10.1941-4.5.1942: Note and Memorandum by the High
Commissioner for Palestine on Jewish illegal organizations in
Palestine, their activities and finances, also correspondence
of the F.O. on this subject;
- 31.3.1942: Correspondence of the F.O. and War Office about
Dr. Weizman's campaign for a Jewish Army in Palestine and his
suggestion on a distinctive emblem to be given to Jewish
volunteers from Palestine serving with the British Forces in
the Middle East.