הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עמדת ממשלת פולין כלפי הציונות, התכתבות, Attitude of the Polish Government towards Zionism, Correspondence

01.01.1942 - 31.12.1942

סימול התיק : כ 20 ב - 122

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/31099
התכתבות משרד החוץ בעניין עמדתה האוהדת של ממשלת פולין כלפי
הציונות, השאלה היהודית והאפשרות למדינה יהודית בא"י; התכתבות
ודו"חות בעניין הקמת יחידות יהודיות בכוחות הצבא הפולני שישרתו
בארץ ישראל.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח