הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות Illegal Immigration into Palestine, Reports

01.01.1941 - 10.01.1941

סימול התיק : כ 20 ב - 121

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/29160/11
דו"חות על אוניות המעפילים 'סטרומה', 'סלבדור', על גירוש מעפילי
'פטריה' ומעפילים נוספים למאוריציוס לאחר האסון; ידיעות
מה'ג'ואיש טלגרפיק אג'נסי' בנושא העליה הבלתי ליגאלית.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח