הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצ"ח - הצעה להקמת צבא עברי, דו"ח Hatzach (New Zionist Organization) - Proposal to Form a Jewish Army, Report

08.09.1941 - 08.09.1941

סימול התיק : כ 20 ב - 120

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/27128
קטעים מדו"ח המחלקה הפוליטית של הצ"ח-אמריקה בעניין הקמת צבא
עברי.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח