הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצעות לצבא עברי Proposals for a Jewish Army

01.04.1941 - 31.07.1941

סימול התיק : כ 20 ב - 119

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/27127
הצעות של הצ"ח באמריקה ושל 'ידידים למען א"י' להקמת צבא יהודי על
בסיס התנדבותי למטרת לחימה עם כוחות בנות הברית.
(העלקים מצולמים)