הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות והתכתבות Illegal Immigration into Palestine, Reports and Correspondence

14.05.1940 - 12.10.1940

סימול התיק : כ 20 ב - 117

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/25241/2
דו"חות והתכתבות בנושאים- ארגון עליה בלתי ליגאלית, חשד להסתננות
סוכנים גרמנים בקרב העולים, 'סאקאריה' (סקריה), 'פטריה', אשרות עליה לארץ
ישראל, בחינת אפשרויות שונות ליעד גירוש העולים הבלתי ליגאלים,
דיווחים על המדינות שהעניקו פספורטים לעולים, מעפילים מפולין
במחנה עתלית, רשימות המעפילים במחנה, נתונים מספריים לגבי העליה
הבלתי ליגאלית בשנים 1939-1940, רשימת אוניות המעפילים.
(העתקים מצולמים)