הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות והתכתבות Illegal Immigration into Palestine, Reports and Correspondence

20.03.1940 - 08.05.1940

סימול התיק : כ 20 ב - 116

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/25241/1
דו"חות והתכתבות בנושאים- ארגון העליה הבלתי ליגאלית, תנועות
האוניות 'רודני צאר', 'אגיוס ג'אורג'יוס', שימוש בכלי שיט תורכים
בהעפלה, תקנות והגבלות בריטיות לגבי עליה והעפלה, עמדת ממשלת
הונגריה לגבי עליה ב', סמכויות חדשות לנציב הבריטי העליון לא"י
בעניין ההעפלה, דיווחים נרחבים על 'סאקאריה' (סקריה), עליה בלתי ליגאלית
מגרמניה, פעולות ערי ז'בוטינסקי ולולה ברנשטיין בארגון ההעפלה,
חשד להסתננות סוכנים גרמניים בקרב העולים.
(העתקים מצולמים)