הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות, התכתבות , Illegal Immigration into Palestine, Reports Correspondence etc.

16.02.1940 - 14.03.1940

סימול התיק : כ 20 ב - 115

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/25240
דו"חות ומכתבים בנושאים- אפשרות קבלת אישורי עליה לא"י ליהודי
הונגריה, עמדת הרשויות בהונגריה כלפי נקיטת צעדים ע"י הבריטים
להגבלת ההעפלה, פעולות ערי ז'בוטינסקי ולולה ברנשטיין בארגון
העפלה, היבטים שונים של עליה יהודית המונית, ארגון ההעפלה, צעדים
נגד שימוש בדגל יוגוסלביה באוניות המעפילים, 'סאקאריה' (סקריה), פליטים
יהודיים על גדות הדנובה, גירוש כלי שיט ששימשו להעפלה, מעפילים
מגרמניה ומארצות הכיבוש הנאצי, הצעה לגירוש מעפילים, כלי שיט
המעורבים בהעפלה, צעדים של ממשלות רומניה וטורקיה לבדיקת נושא
ההעפלה משטחן, העפלה דרך איטליה, אשרות כניסה לפרגוואי לעולים
בלתי ליגאליים, עמדת יוון בנוגע להעפלה, תקנות והגבלות בריטיות
בעניין זה, גירוש עולים בלתי ליגאליים, 'רודני צאר', הצעות משרד
המלחמה הבריטי בעניין ההעפלה.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח