הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות, התכתבות Illegal Immigration into Palestine, Reports, Correspondence etc.

19.01.1940 - 16.03.1940

סימול התיק : כ 20 ב - 114

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/25239
דו"חות ומכתבים בנושאים - תכנון פגישות לדיון על מצב הפליטים
היהודיים, עמדת ממשלת בולגריה לגבי העפלה ונכונותה לסייע לבריטים
במאבקם בנושא, אוניות המעפילים 'סאקאריה' (סקריה), 'הילדה', עמדת ממשלת
רומניה בעניין זה, פליטים יהודיים על גדות הדנובה, גילוי אשרות
כניסה מזוייפות לא"י בחותמת פרגוואי, מצב הפליטים היהודיים
באיטליה, הענקת סמכויות חדשות לנציב העליון לא"י בנסיון להלחם
בהעפלה, פעולות לולה ברנשטיין בארגון העפלה, גירוש ספינות ששימשו
עולים בלתי ליגאליים.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח