הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עליה ב', דו"חות, מכתבים וכו' , Illegal Immigration into Palestine, Reports Letters etc.

28.12.1939 - 03.02.1940

סימול התיק : כ 20 ב - 113

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

FO 371/25238
דו"חות ומכתבים של משרד החוץ על עליה בלתי ליגאלית לא"י דרך
רומניה, על אוניות המעפילים 'רודני צאר', 'סאקאריה' (סקריה), 'הילדה',
אוניות מעפילים תחת דגל פנמה, פליטים יהודיים על גדות הדנובה,
הגבלות של ממשלת טורקיה בנוגע לעליה בלתי ליגאלית, העסקת אנשי ים
רומנים בפעולות עליה בלתי ליגאלית.
(העתקים מצולמים)

מילות מפתח