הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, בעיית הפליטים היהודיים, הצעה לפלוגות הגנה עצמית יהודית ולצבא עברי , The Jewish Refugee Problem, Correspondence

01.01.1939 - 31.12.1940

סימול התיק : כ 20 ב - 111

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

371/24567 FO
מכתב מנשיא הצ"ח באמריקה אל נשיא ארה"ב בעניין תוכנית האבקואציה
להעברת הפליטים היהודיים לארץ ישראל; מכתב מ'אמריקאים למען א"י'
לשגרירות בריטניה בוושינגטון לגבי הדרישה להקמת פלוגות הגנה בארץ
ישראל; דיוני פרלמנט בנושא זה; התכתבות של משרד החוץ בעניין הצעת
הצ"ח להקמת צבא עברי.
(העתקים מצולמים)