הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, הצעה להקים צבא עברי, התכתבות ודו"חות Proposals for a Jewish Army, Correspondence and Reports

01.01.1940 - 31.12.1940

סימול התיק : כ 20 ב - 110

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ
סוג התאריך: משוער

תוכן

FO 371/24566
התכתבות של משרדי החוץ והמושבות, ר"מ בריטניה והקבינט הבטחוני
בעניין מברקו של זאב ז'בוטינסקי המעלה את ההצעה המשותפת לו
ולקולונל פטרסון לחדש את הגדודים העבריים ולהקים צבא עברי; דו"ח
על פעולות ז'בוטינסקי בארה"ב.
(העתקים מצולמים)